Επενδυτικά προγράμματα

  • -

Επενδυτικά προγράμματα

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την αξιολόγηση των επενδύσεων καθώς και τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών. Πιο συγκεκριμένα………