Ανθρώπινο Δυναμικό

  • -

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΚΑΔ ΑΕ επικεντρώνεται στην ανεύρεση και επιλογή στελεχών. Προσωπική συνάντηση με Εταιρία –Πελάτη….