Το όραμα μας

Το μοναδικό όραμα μας, η αποστολή και οι αξίες μας έχουν κυριεύσει την ουσία του ποιοι είμαστε και πώς αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας. Η ΑΤΕΚΑΔ και το προσωπικό της αντικατοπτρίζει την δέσμευση μας για το πώς μπορούμε να διεισδύσουμε στην αγορά και πως να επιτύχουμε το καλύτερο για τους πελάτες, τους μετόχους μας και την κοινότητα.

Όραμα

Να είμαστε  η πιο αξιόπιστη και σεβαστή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και η  προσπάθεια για ανάπτυξη και διατήρηση της αριστείας μας να αναγνωρίζεται από τους πελάτες μας.

Αποστολή

Η  εξυπηρέτηση των πελατών μας, παρέχοντας την υψηλότερη ποιότητα των υπηρεσιών που καλύπτουν θέματα των επιχειρήσεων τους. Έχουμε προσελκύσει και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τους πιο εξειδικευμένους επαγγελματίες παρέχοντας τους ένα περιβάλλον που τους επιτρέπει να ευδοκιμήσουν επαγγελματικά και προσωπικά. Παραδίδουμε τεχνογνωσία και υψηλή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο επενδυτικό κοινό, συμβάλλοντας παράλληλα με τις κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε.

Αξίες

Ακεραιότητα | Εμείς κάνουμε το σωστό, ανεξάρτητα από τις συνέπειες.

Επιδίωξη της αριστείας | Προσπαθούμε συνεχώς να υπερβούμε τις προσδοκίες των πελατών μας.

Λογοδοσία | Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ατομικές και συλλογικές δράσεις.

Συνεργασία | Δουλεύουμε μαζί για να επιτύχουμε στόχους συλλογικούς και ατομικούς.

Πάθος | Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός μας είναι μεταδοτικός. Εμπνεόμαστε με το να έχουμε μια μόνιμη επίδραση προς όφελος των πελατών μας.

 

Σύνδεση του φιλόσοφου ΑΡΧΙΜΗΔΗ με το όνομα της εταιρείας

Ο μαθηματικός, φιλόσοφος, φυσικός και μηχανικός Αρχιμήδης ήταν ένα από τα μεγαλοφυή πνεύματα που γνώρισε στην πορεία της η ανθρωπότητα. Είναι γνωστός για το περίφημο «εύρηκα» που φώναξε ανακαλύπτοντας την αρχή του ειδικού βάρους. Ανάμεσα στα επιτεύγματα του είναι και ο Ατέρμων Κοχλίας – «Έλιξ του Αρχιμήδους», όπου κατάφερε να κινήσει ένα αντικείμενο μεγάλου βάρους ασκώντας ελάχιστη δύναμη.

Πόσο επίκαιρος είναι σήμερα ο Αρχιμήδης;

Στην επιχείρηση, ό όρος «μόχλευση» αναφέρεται στη διαδικασία της δημιουργίας : καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερη προσπάθεια. Παραφράζοντας τον Αρχιμήδη, αν σας δώσει ένας άνθρωπος ένα αρκετά μεγάλο μοχλό, μπορείτε να κινήσετε τον κόσμο.

Για μια επιχείρηση, αυτοί οι «μοχλοί» μπορούν να περιλαμβάνουν τρόπους μείωσης των εμποδίων εισόδου στην αγορά, απλοποιημένη πρόσβαση σε κεφάλαια ή πρόσβαση σε εταιρικά περιουσιακά στοιχεία – κάτι που καθιστά την ανάπτυξη της αγοράς ευκολότερη.

Και  η έκφραση «make the world moving» μπορεί να είναι τόσο απλό όσο αυξάνονται τα επίπεδα κέρδους, ή η προσβασιμότητα σε ευκαιρίες μάρκετινγκ – κάτι που μεγαλώνει την ευημερία για τις επιχειρήσεις.

Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι διαμετρικά αντίθετα. Με τη σωστή «μόχλευση» είναι δυνατόν οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και μέσα από αυτή την επιτυχία τους, να επωφελούνται και οι γύρω τους.

Πώς είναι αυτό δυνατόν;

Δίνοντας στις τοπικές επιχειρήσεις τους  μοχλούς που χρειάζονται μέσω επενδύσεων.

Οι επενδυτικές συνεργασίες είναι μεγάλοι οικονομικοί μοχλοί. Δίνουν στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε ευκαιρίες που διαφορετικά θα ήταν ανέφικτες. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε οικονομικά αποδοτικά κεφάλαια, την τεχνογνωσία και την επιρροή μάρκετινγκ.

Ως παράδειγμα, φανταστείτε τη συμφωνία μεταξύ ένα τοπικού καταστήματος και ενός παραγωγού προϊόντος. Ο παραγωγός προσφέρει ένα οικονομικό κίνητρο στο κατάστημα για να προωθήσει το προϊόν του στο κατάστημα. Αυτή η απλή συνεργασία μπορεί να αυξηθεί η αναγνωσιμότητα της μάρκας τόσο για τον παραγωγό όσο και για το κατάστημα, ενισχύοντας παράλληλα τα κέρδη για τα δύο μέρη.

Η εταιρεία μας…

Στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του άρθρου 13 του νόμου 3908/2011 εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων – κοινών δράσεων, οι οποίες μεμονωμένες ή συνδυαστικά,

  • είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων,
  • είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση,
  • ή συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης οφείλουν να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τομείς ή κλάδους της Οικονομίας που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3908/2011.

 

Η ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΚΑΔ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επενδυτικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση της υψηλής απόδοσης και συμβουλευτικού για την βέλτιστη διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει και προσφέρει την απαραίτητη «μόχλευση» για να «κινήσει την επιχείρηση» σας.