Συμβουλοι Επιχειρησεων

Η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΚΑΔ ΑΕ δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών management και consulting σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Προσφέρει εξειδικευμένη και εξατομικευμένη γνώση και εμπειρία σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, συμβάλλοντας για λογαριασμό των πελατών της στην επίλυση των προβλημάτων τους και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών μας, θεωρώντας ότι είναι μονόδρομος για την παρακολούθηση των συνεχών εξελίξεων και με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.