Συμβουλοι Εισαγωγων- Εξαγωγων

Όσον αφορά το τομέα των συμβάσεων εισαγωγών έχουμε τη τεχνογνωσία (know-how) της επιλογής του προϊόντος, μέσω διαφορετικών καναλιών, ώστε να μπορείτε να υπολογίζετε σε μια ευρεία ποικιλία εναλλακτικών λύσεων από την οποία μπορείτε να επιλέξετε.
Μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με έγγραφα και με επεξηγηματικό υλικό ως σχετική εισφορά για την λήψη ορθών αποφάσεων. Παράλληλα, έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας διαφόρων προτάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες σας, προτείνοντας εναλλακτικά προϊόντα.
Συμμετέχοντας ενεργά στις κύριες διεθνείς  ευρωπαϊκές – εμπορικές- εκθέσεις σας ενημερώνουμε για τα τελευταία νέα, τα πιο πρόσφατα προϊόντα και τις νεότερους προμηθευτές στον τομέα που σας ενδιαφέρει.
Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των πελατών μας παρέχουμε υπηρεσίες οργάνωσης των εξαγωγών για λογαριασμό τους προσφέροντας πλήρη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα βήματα που απαιτούνται για την επιτυχή δημιουργία καναλιών εξαγωγής τόσο στις αγορές της Ε.Ε. όσο και σε Τρίτες Χώρες (π.χ. Κίνα, Ρωσία, Αμερική). Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των κατάλληλων καναλιών και της εξειδικευμένης γνώσης.