Τομεας Οργανωσης Επιχειρησεων

Tο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, προϋποθέτει μία σειρά ενεργειών τόσο σε επίπεδο στρατηγικού όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού. Η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΚΑΔ ΑΕ επικεντρώνεται αναλυτικότερα στα παρακάτω:

Στρατηγικός Σχεδιασμός

1. Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος
2. Ανάλυση SWOT
3. Διατύπωση οράματος – αποστολής
4. Στρατηγικοί στόχοι
5. Άξονες δράσης
6. Εναλλακτικά σενάρια Ανάπτυξης
7. Υπηρεσίες / Προϊόντα
8. Σχέδια δράσης εκσυγχρονισμού

 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

1. Επιχειρησιακοί Στόχοι
2. Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας
3. Δραστηριότητες/υπηρεσίες
4. Οργανωτική Δομή – Ανθρώπινο Δυναμικό
5. Λειτουργικό Πλαίσιο (Διαδικασίες)
6. Απαιτούμενη υποδομή
7. Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός
8. Χρηματοοικονομική Ανάλυση